#FAQ

Welkom bij de opleidingen van FABRIC MAGIC! Op deze pagina vind je al onze regels en praktische informatie om je magische avontuur bij ons goed te starten.

Het schooljaar bij FABRIC MAGIC start meestal op de derde week van september en eindigt op de voorlaatste week van mei.

Neen, een opleiding vang je aan met de ambitie beter te worden in jouw discipline. Deelnemen aan onze opdrachten mogen daartoe geen motivatie zijn en zijn zodoende ook niet gegarandeerd.

Neen, tijdens schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen. Net als schoolgaande leerlingen verdienen ook onze leden hun welverdiende portie vakantie.

Onze #MAGICMAKERS-opleidingen kosten €900 per leerling, per schooljaar. 

Onze #PREMAGICMAKERS-opleidingen kosten €450 per leerling, per schooljaar. Met uitzondering van de lessen #KIDSDANCE, deze kost €350 per leerling, per schooljaar (dit omdat deze lessen in tijd korter zijn).


Inschrijven voor een cursus is definitief wat betekent dat de leerling de lesinhoud heeft doorgenomen via onze website en akkoord gaat met het huisreglement. Het is niet mogelijk om lidgeld terug te vorderen na aanvang van de lessen. Enkel in geval van dwingende medische redenen is er een mogelijkheid om een gedeelte van het lidgeld terug te vorderen.

Neen, een opleiding bij FABRIC MAGIC kan je enkel aanvangen na betaling van het volledige lesgeld, zijnde voor 1/07. Enkel wanneer meerdere leden uit hetzelfde gezin één of meerdere opleidingen volgen bij FABRIC MAGIC, kan er eventueel een afbetalingsplan besproken worden. Gelieve dit wel steeds op voorhand aan te vragen via info@fabricmagic.be

Wanneer eenzelfde persoon meerdere opleidingen volgt bij FABRIC MAGIC voorzien wij een korting van 5% op de tweede cursus.

Voor alle ouders, gezinsleden, chauffeur,… en #MAGICMAKERS voorzien wij snacks en frisdranken aan democratische prijzen in de HonestyBar.  Uitsluitend voor leerlingen staan er waterfonteinen waarmee je je eigen drinkfles kan vullen.

GELDT ENKEL VOOR LEERLINGEN IN DE #MAGICMAKERS-OPLEIDINGEN: Een professionele opleiding vraagt om een professionele werkethiek. Net als in het werkveld verwachten wij van onze leerlingen de capaciteit om hun schoolwerk mooi rond hun lessen bij FABRIC MAGIC in te plannen.

#MAGICMAKERS: Een lidmaatschap bij FABRIC MAGIC verbindt je tot verplichte aanwezigheid op al onze lessen. Team-gevoel en vooruitgang zijn key in een opleiding als de onze en kan je enkel behalen als je steeds aanwezig bent. Afwezigheid is enkel gewettigd als je bij de volgende les het ziektebriefje kan tonen aan de docent of bij een dwingende reden zoals een trouw, overlijden, examen,…

_____

#PREMAGICMAKERS: Je aanwezigheid is NIET verplicht, maar weet wel dat team-gevoel en vooruitgang key zijn in een opleiding als de onze en dit kan je enkel behalen door steeds aanwezig te zijn.

Lesgeld overmaken doe je per jaar voor 1 juli van dat jaar.


Inschrijven voor een cursus is definitief wat betekent dat de leerling de lesinhoud heeft doorgenomen via onze website en akkoord gaat met het huisreglement. Het is niet mogelijk om lidgeld terug te vorderen na aanvang van de lessen. Enkel in geval van dwingende medische redenen is er een mogelijkheid om een gedeelte van het lidgeld terug te vorderen. 

#MAGICMAKERS: Deelnemen kan je vanaf 9 jaar.

#PREMAGICMAKERS: Deelnemen kan je vanaf 6 jaar.

#MAGICMAKERS: Wij selecteren onze leerlingen op basis van talent, niet op basis van leeftijd. Houd er wel steeds rekening mee dat de gemiddelde leeftijd van onze leden tussen de 9 en 35 jaar zit.

#PREMAGICMAKERS: Onze recreatieve lessen zijn toegankelijk voor jong en oud. Heb jij een passie voor dansen en zingen, dan ben jij onze #PREMAGICMAKER-opleiding van harte welkom.

Neen, elke #MAGICMAKER is na betaling van het lesgeld automatisch verzekerd bij Danssport Vlaanderen vanaf 1 september tem 31 augustus. Bij een kwetsure of ongeval kan je hieronder het juiste document  downloaden.  Vul zeker de GEEL gearceerde velden in en mail dit document door naar magicmakers@fabricmagic.be. Wij bezorgen het getekende exemplaar terug, waarna jij het moet bezorgen aan info@danssportvlaanderen.be. Download het formulier hier.

Dit hangt af van opdracht tot opdracht. In vele gevallen beschouwen wij je deelname aan een opdracht als een leerrijke ervaring. Afspraken omtrent de opdracht worden voor aanvang gemaakt.

Neen. Gezien wij onze dansers voornamelijk inzetten op professionele opdrachten in de entertainment industrie, zijn we niet in de mogelijkheid om daarnaast nog deel te kunnen nemen aan danswedstrijden.

Vraag het juiste document aan bij je ziekenkas en bezorg het ons via POST of MAIL. Dan vullen wij dit in en bezorgen we het je getekend en ingevuld terug.

Indien die productie en opleiding in kwestie je engagement bij FABRIC MAGIC en haar opdrachten niet in het gedrang brengt, mag je zeker ervaring opdoen bij onze collega’s. Vooraf dien je wel toestemming te vragen via magicmakers@fabricmagic.be.